Filosofie

Essentie, belemmering en ontwikkeling

Een belangrijk aspect in je levensloop is het hervinden, hernieuwen en versterken van het contact met je essentie: datgene wat werkelijk belangrijk voor je is, je wezenlijke kwaliteiten, doelen en wensen in het leven. Elk mens ontwikkelt in zijn leven echter ook een reeks van diepgewortelde overtuigingen en patronen waarmee hij uiteindelijk vorm geeft aan zijn leven. Deze overlevingspatronen zijn vaak ver verwijderd van dit oorspronkelijk potentieel. Als er teveel verschil is ontstaan tussen iemands wezen (kern) en ontwikkelde persoonlijkheid, kan het gaan wringen. Wanneer dit lang duurt kan dit leiden tot zich steeds herhalende conflicten, gevoelens van twijfel, onmacht en onvrede, of tot een burnout.

Enkele gesprekken gericht op zelfonderzoek kunnen dan uitermate zinvol zijn. Dit soort momenten dwingen je als het ware om even terug te gaan in je geschiedenis, op zoek naar de gevoelens en ervaringen die, zij het verborgen, nog steeds een belangrijke sturende rol in je leven spelen. De overlevingspatronen die je tot dusverre hebben gediend, blijken ook hun nadelen te hebben. Ze houden niet alleen pijnlijke ervaringen van vroeger weg, maar zijn tegelijkertijd obstakels op je route, die nieuwe mogelijkheden en vervulling in de weg staan. Een gericht bewustwordings- en veranderingsproces kan helpen om je te ontwikkelen in een richting die wezenlijk voldoening geeft. Het mogen en durven ervaren van pijn, verdriet, rouw en spijt kunnen de hoeksteen van veerkracht blijken te zijn.