Methodiek

Methodiek van lichaamsgerichte coaching

In ons lichaam is veel informatie uit ons leven opgeslagen. In het dagelijks taalgebruik zijn daar tal van voorbeelden van te vinden: ‘recht je rug’, ‘de wereld op je schouders nemen’, ‘kiezen op elkaar’ enzovoort. De lichaamsgerichte therapeut of coach gebruikt deze belangrijke bron als uitgangspunt voor deze vorm van coaching.

Ik maak hierbij met name gebruik van de methodieken van de Learning Love methode, voorheen co-dependency genaamd. Dit is een mooie samenhangende manier van werken vanuit verschillende psychotherapeutische modellen, waarbij  waardevolle elementen uit lichaamsgerichte benaderingen geïntegreerd worden. Onderdrukte gevoelens, innerlijke conflicten, psychische en lichamelijke verwondingen uit de jeugd, al deze beschadigingen van de ziel worden onbewust ook via het lichaam tot uitdrukking gebracht. Meestal zijn ze herkenbaar als verkramping van de spieren of als geblokkeerde levensenergieën.

Naast gesprekken bestaat deze coachingsvorm soms ook uit het werken met ontspanningstechnieken, Gestalt of psychodrama. Het werken met geleide meditaties kan ook een behulpzaam en inspirerend onderdeel vormen.

Werken met de hele mens

De kracht van deze werkwijze ligt in haar holistische visie. Niet alleen het symptoom krijgt aandacht, maar de hele mens met zijn lichaam, emoties en gedachten. Modellen en theorieën uit de psychologie  omvatten vaak slechts bepaalde aspecten van de werkelijkheid van iemands leven, maar niet de werkelijkheid zelf.

Als je voelt dat je met jezelf in de knoop zit, dan kan deze vorm van coaching behulpzaam voor je zijn. Zicht krijgen op en ruimte geven aan  je opgekropte zorgen, pijn of verdriet, welke je misschien getracht hebt te onderdrukken. Doordat jijzelf of je omgeving dat tot nu toe van je verwacht.

Door onderdrukte emoties en valse positiviteit, verleren we om te gaan met de complexe werkelijkheid van het leven. Door hier ruimte aan te geven en aandacht aan te mogen besteden kan je ontdekken dat ‘je knoop eigenlijk je knop’ is: je basis om (weer) tot bloei te komen.