Wie is Nora?

Iets over mijzelf 

Oorspronkelijk opgeleid als personeels- en organisatiewerker was ik de eerste vijf jaar van mijn loopbaan werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker. Na een voortgezette opleiding op het gebied van gezins- en groepstherapie begeleidde ik gedurende vele jaren patiënten en hun families bij het verwerken van de ingrijpende invloed van een hartinfarct, hartoperatie of –transplantatie op hun leven. Emotioneel, maar dankbaar werk. Van 1989 tot en met 2014 werkte ik in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (acute en langdurige psychosociale en psychiatrische problematiek). Tijdens deze jaren heb ik veel opleiding genoten op het gebied van psychopathologie, traumaverwerking (o.a.seksueel misbruik) en vrouwenhulpverlening. Door mijn levensloop en werk kreeg ik in 1998 een burnout.

Ik ben toen aan den lijve gaan ervaren hoe zinvol lichaamsgerichte psychotherapie kan zijn, waarna ik besloot de vierjarige opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie bij Bodymind Opleidingen te volgen. Na afronding hiervan heb ik de co-dependency training bij het AUMM-instituutgevolgd. Centraal hierin staat het misbruikte, getraumatiseerde en verlaten innerlijke kind en de specifieke manier waarop deze kwetsuren je relaties beïnvloeden. Bij de trainers Thomas Trobe en Gite Demand Trobe (Krishnananda en Amana), psychiater en psychotherapeute, volg ik nog steeds workshops op dit gebied en maak tevens deel uit van een door hen geleide internationale trainings- en supervisiegroep. Voor meer informatie over de visie, die aan deze manier van werken ten grondslag ligt, kunt u terecht op de website van het Learning Love Instituut( www.learningloveinstitute.com) .

Na alle benodigde scholingen verkreeg ik in 2008 de erkenning en registratie als ECP-er (Europees Certificaat Psychotherapie). Eind 2017 heb ik besloten mijn registraties te beëindigen vanwege de exorbitante regelgeving, die opgelegd worden vanuit verzekeraars (zie column ‘Tijden veranderen’).

In 2002 ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Hier kan ik werken met de tijd en aandacht, die u mijns insziens als cliënt verdient. Ik geef zowel individuele- en relatiecoaching als ook op verzoek groepstrainingen.

Ik werk vanuit mijn hart en ziel en wil graag mijn kennis en talent aanbieden als bijdrage en ondersteuning in het groeiproces waar u naar verlangt.